Hoe het individuele rationeel en kritisch denkvermogen kan worden beïnvloed of zelfs uitgeschakeld door overgave aan manipulatie door derden

“The corporations that profit from permanent war need us to be afraid. Fear stops us from objecting to government spending on a bloated military. Fear means we will not ask unpleasant questions of those in power. Fear permits the government to operate in secret. Fear means we are willing to give up our rights and liberties for promises of security. The imposition of fear ensures that the corporations that wrecked the country cannot be challenged. Fear keeps us penned in like livestock.”                                                                                                                    Chris Hedges, The Death of the Liberal Class

 

5 VRAGEN VOORAF 

  1. Bent u ervan overtuigd dat overheden slechts handelen in het belang van de burger?
  2. Bent u ervan overtuigd dat overheden niets zullen doen dat strijdig kan zijn met het belang van de burger of, erger: de burger kan schaden?
  3. Bent u ervan overtuigd dat u via de publieke radio en televisie en de kranten volledig en juist wordt geïnformeerd en dat u geen informatie over onderwerpen wordt onthouden dan wel dat u niet slechts eenzijdige informatie ontvangt?
  4. Bent u ervan overtuigd dat u naast bovenstaande informatie geen andere bronnen nodig heeft om uw meningen op te baseren en bent u er tevens zeker van dat andere bronnen onbetrouwbaar zijn, u willen misleiden en dat u die dus maar beter niet kunt raadplegen?
  5. Bent u ervan overtuigd dat u op grond van bovenstaande overtuigingen verantwoorde beslissingen en keuzes kunt maken met betrekking tot uw gezondheid en meer algemeen uw welbevinden en dat van uw dierbaren?

Indien u alle vijf vragen met JA beantwoordt dan zal de inhoud van deze website u waarschijnlijk verrassen.

Profijtelijke verwerking van de informatie op deze website is alleen mogelijk indien u:

  • Zelf kunt en wilt nadenken: vragen stellen en antwoorden zoeken,
  • Kritisch bent en dissonante informatie en conflict kunt verdragen en
  • Gemotiveerd bent om uzelf en uw dierbaren werkelijk te beschermen

  

              Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt