Bernays gedachtegoed in de praktijk van de propaganda

 

De kern van het gedachtegoed van Edward Bernays  is dat men mensen en hun gedrag kan manipuleren door hun onderbewustzijn   te bespelen. Met name (existentiële) angst, in zijn vele verschijningsvormen en vermommingen, leent zich daar bij uitstek voor.

 De door Bernays ontwikkelde manipulatietechnieken werden in de jaren ’20 van de vorige eeuw voor het eerst uitgeprobeerd op het Amerikaanse publiek (8a, 8b, 9, 10a, 10b). Niet alleen het bedrijfsleven was geïnteresseerd (reclame) maar ook de overheid zag mogelijkheden (public relations, propaganda).

Een van de grote fans van het werk van Bernays was de latere Duitse Minister van Volksvoorlichting en Propaganda Joseph Goebbels, dit tot groot ongenoegen van Bernays zelf.

In de jaren ’30 bouwde  Goebbels op het werk van Bernays een geraffineerde methodiek van systematische massabeïnvloeding, in lijn met de regels en voorschriften van de toen heersende totalitaire politieke ideologie.

De systematiek van deze doorontwikkelde en ook actueel toegepaste techniek van massamanipulatie blijkt in de kern verrassend simpel te zijn, hetgeen naar voren komt in de volgende quotes van Goebbels over de essentie van propaganda (*):

“The essence of propaganda consists in winning people over to an idea so sincerely, so vitally, that in the end they succumb to it utterly and can never escape from it.”

Over voorliegen (1):

“A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth”

Over voorliegen (2):

“If you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself.”

Over voorliegen (3):

“If you repeat a lie often enough it becomes accepted as truth.”

Over voorliegen(4):

“The English follow the principle that when one lies, it should be a big lie, and one should stick to it.”

Over voorliegen(5):

“If you tell a lie, tell a big one.”

Over het modelleren en kneden van de modus operandi:

“Propaganda works best when those who are being manipulated
are confident they are acting on their own free will.”

Over 24/7 onderdompeling in propaganda:

“This is the secret of propaganda: Those who are to be persuaded by it should be completely immersed in the ideas of the propaganda, without ever noticing that they are being immersed in it.”

Over de inhoud en herhaling van de propagandaboodschap:

“…the rank and file are usually much more primitive than we imagine. Propaganda must therefore always be essentially simple and repetitious.”

Idem:

“The most brilliant propagandist technique will yield no success unless one fundamental principle is borne in mind constantly – it must confine itself to a few points and repeat them over and over.”

Idem:

“It would not be impossible to prove with sufficient repetition and a psychological understanding of the people concerned that a square is in fact a circle. They are mere words, and words can be molded until they clothe ideas and disguise.”

Over het richten van agressie op gekozen doelen:

“Propaganda must facilitate the displacement of aggression by specifying the targets for hatred.”

Over de intelligentsia:

“There was no point in seeking to convert the intellectuals. For intellectuals would never be converted and would anyway always yield to the stronger, and this will always be “the man in the street.” Arguments must therefore be crude, clear and forcible, and appeal to emotions and instincts, not the intellect. Truth was unimportant and entirely subordinate to tactics and psychology.”

Over de Staatsmacht over de richting van het denken van de burger:

“It is the absolute right of the State to supervise the formation of public opinion.”

Over de media(1):

“A media system wants ostensible diversity that conceals an actual uniformity”

Over de media(2):

Think of the press as a great keyboard on which the government can play.”

Over de media(3):

“During a war, news should be given out for instruction rather than information.”

Over zelfinzicht van de megalomaan:

“We shall go down in history as the greatest statesmen of all time, or as the greatest criminals”

 Tot slot een – de enige – hoopgevende:

“There will come a day, when all the lies will collapse under their own weight, and truth will again triumph.“

De verfijning van technieken van beïnvloeding van andere personen ter vergroting van de eigen macht heeft zich voortgezet en het instrumentarium is explosief meegegroeid met de mogelijkheden van de voortrazende digitalisering van de maatschappij. Onder meer technieken uit Neuro Linguistisch Programmeren hebben hierbij brede toepassing gevonden in de communicatie door politici.

Bovenstaande manipulatieregels worden door overheden wereldwijd toegepast in het sturen en reguleren van de massa’s. De tijdens de COVID-19 jaren wereldwijd uniform uitgevoerde  gehoorzaamheidsexperimenten waren hiervan een levend voorbeeld.

(*)Vergelijken is niet gelijkstellen.De vergelijking in de verschillende tijdsgewrichten van manifestaties van macht en gebruiksvormen van propaganda, betekent niet het gelijkstellen van de personen. De lezer trekke overigens zelf conclusies met betrekking tot de geldigheid van de geopperde vergelijkingen van verschijnselen en toegepaste technieken.

Quotes Goebels links:

https://www.inspiringquotes.us/author/9320-joseph-goebbels/about-lying

https://www.azquotes.com/author/5626-Joseph_Goebbels

 https://www.goodreads.com/author/quotes/281832.Joseph_Goebbels

https://quotepark.com/authors/joseph-goebbels/state/

https://www.quoteikon.com/joseph-goebbels-quotes.html