About

Deze website is gemaakt door een burger die zich zorgen maakt over de informatievoorziening in de publieke media en de uitwerking en gevolgen daarvan in de maatschappij.

Deze zorgen komen voort uit de  beklemmende ervaring een massa te hebben zien ontstaan die kritiekloos gehoorzaam directieven van machthebbers opvolgt en daarbij bereid is de eigen fundamentele grondwettelijke rechten op te geven.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de verschillende actuele crises  heb ik mij als senior klinisch psycholoog nader verdiept in aspecten van massapsychologische processen, welke  factoren een rol spelen bij  externe beïnvloeding en aansturing van een massa enerzijds en de ontvankelijkheid daarvoor bij de  individuen die de massa vormen anderzijds.

Het beoogde doel van deze website is vierledig:

  • 1. Meer inzicht geven in genoemde factoren en daarmee bij de lezer mogelijk een meer kritische instelling opwekken ten aanzien van de informatievoorziening door publieke zenders en kranten.

Welke methoden, technieken en middelen worden bij de massabeïnvloeding ingezet, waarop zijn zij gericht en wat zijn de (beoogde) effecten daarvan? En welke psychologische factoren vergroten de individuele ontvankelijkheid voor uniformerende informatie en wat zijn de effecten daarvan op het individuele informatie-verwerkend proces en het daaruit voortvloeiende gedrag?

De website biedt slechts een summiere kennismaking met deze complexe materie.  Onder literatuur vindt u mogelijkheden tot verdere oriëntatie en verdieping.