Massapsychologie

Massapsychologie  bestudeert  het collectief gedrag of het gedrag van het collectief.

Er bestaan verschillende soorten massa‘s.

Hier wordt vooral de psychologische massa nader beschouwd.

Elke massa bestaat uit enkelingen, uit individuen. Hoe individuen zich anders kunnen gaan gedragen als onderdeel van een massa is deels te begrijpen uit individuele kenmerken en eigenschappen.

Naast deze individuele kenmerken blijkt bij massavorming ook sprake te zijn van dynamieken die het individuele overstijgen.

Wanneer spreekt men van een psychologische massa, welke wetmatigheden gelden daar, welke factoren spelen een rol en hoe kunnen die gemanipuleerd worden?

Wat betekenen de begrippen massapsychose, massahypnose of massahysterie? Wat zijn de verschillen, wanneer is van één van deze aandoeningen sprake?

Dietrich Bonhoeffer argued that stupid people are more dangerous than evil ones. This is because while we can protest against or fight evil people, against stupid ones we are defenseless — reasons fall on dead ears. Bonhoeffer’s famous text, which we slightly edited for this video, serves any free society as a warning of what can happen when certain people gain too much power.

In het beroemd geworden experiment van Solomon Asch werd zichtbaar gemaakt hoe individuen onder groepsdruk zich conformeren aan de meningen van de groep waartoe zij op dat moment behoren. Deze neiging tot conformeren, tot het zich aanpassen en daarna  zich eigen maken van de heersende groepsmeningen en opvattingen, wordt sterker naarmate het lidmaatschap van een groep als belangrijker en aantrekkelijker wordt beleefd. Dit werd indringend geïllustreerd in The Wave.

Rol van de Overheid en de Massamedia

OVERHEID

Welke is de veronderstelde, of verwachte rol van de overheid? Welke functie zou zij dienen te hebben? Wiens belangen worden er gediend? Een korte verkenning.

Dezelfde vragen kunnen met betrekking tot de massamedia worden gesteld. Wanneer kan worden gesproken van misleiding van de massa? Enkele voorbeelden van methoden van massamanipulatie en massamisleiding.

MAIN STREAM MEDIA