Rechtszaken en tribunalen

Rechtszaken Laatste Nieuws

Er worden wereldwijd zowel op nationaal als supranationaal niveau rechtszaken voorbereid.

Centraal staan de  overtredingen van de grondwettelijke rechten van burgers, in het bijzonder veelvormige vrijheidsberoving  en schending van het recht op behoud van lichamelijke integriteit.

Hiermee in verband staan voorts het vals voorlichten van de bevolkingen betreffende de werking en veiligheid van de ‘vaccins’ en het stelselmatig, structureel achterwege laten van de  reeds gebleken ernstige bijwerkingen en mogelijke en polymorfe schadelijke effecten in en op het menselijk organisme op langere termijn.

Hoewel ook publiekelijk wordt toegegeven dat de ‘vaccinatie’ een experiment betreft  blijven overheden volharden in hun misleidende voorlichting van hun bevolkingen. Die hun overheden nog steeds in groten getale blijven volgen, zij het dat er inmiddels sprake is van groeiende twijfels.

De door de Duitse strafrechtadvocaat Reiner Fuelmich geïnitieerde en gecoördineerde supranationale rechtszaken worden ook wel aangeduid als het Neurenberg 2.0 Tribunaal.

Toelichting van de huidige schendingen van alle 10 artikelen van de Neurenberg Code, waarvan de straf voor overtreding is: de doodstraf.

Onderdeel van dit tribunaal is de installatie van een parlementaire onderzoekscommissie in Polen.

Nieuws en voortgang van deze procesgang is te vinden op Corona-schadenanklage.de

https://www.corona-schadensersatzklage.de/mandanten-information-nr-06/

En de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil de Neurenberg code schrappen:

Tyrannical EU Commissioner Urges Scrapping Nuremberg Code

In de USA wordt Biden’s vaccinatieplicht teruggefloten en bevestigd in hoger beroep.

Verbod op verplichte vaccinatie is aangenomen door het Europese Hof https://systeembug.wordpress.com/2021/07/13/het-verbod-op

De Public Health and Medical Professionals for Transparency daagt Pfizer voor de rechter om inzage in de “all of the data within Pfizer’s COVID-19 vaccine biological product file”

Public Health and Medical Professionals for Transparency

USA: https://childrenshealthdefense.org/defender/childrens-health-defense-sues-fda-pfizer-comirnaty-covid-vaccine/

In India wordt Bill Gates aangeklaagd voor moord.

Europarlementariërs vechten verplichte coronapas in EP aan.

Rechtbank in In België acht coronapas in Wallonië  onwettig

In Nederland zijn en worden rechtszaken aangespannen door onder anderen  MaesLaw  en Viruswaarheid.

De aangifte tegen Hugo de Jonge telt op 13 december 2021 ruim 55.000 deelnemers -aanmeldingen: https://www.aangiftehugodejonge.nl/

In een brief aan de Raad voor de Rechtspraak vraagt viruswaarheid.nl aandacht voor waarheidsvinding/bewaking van de waarheid en rechtsbescherming  van de grondrechten,  mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Pleegt het NHG door ivermectine te verbieden een onrechtmatige daad? De rechter besluit op 20 december of de NHG richtlijn neutraal moet worden: de belangrijkste dag van 2021!

In de Tweede Kamer wordt door enkelen de Olifant in de Kamer benoemd en diffamatie inclusief ridiculisering,  hoon,  verachting en dreiging met uitsluiting is hun deel.