Conspiracy?

Image

Conspiracy? Laatste Nieuws          Conspiracy News https://conspiracy.news/

Met de komst van kritische geluiden tegen het officiële narratief vormde zich onmiddellijk een tegenbeweging.  Kritiek werd blijkbaar als dusdanig bedreigend ervaren dat er niet inhoudelijk op werd gereageerd met een dialoog, een wetenschappelijke discussie, maar met ridiculisering en demonisering. De massa werd hierin 24/7 voorgegaan door woordvoerders van overheden, overheidsinstituten en de gezamenlijke main stream media.

De criticasters werden verweten aanhangers te zijn van paranoïde fantasieën en samenzweringstheorieën en kregen als complotdenkers zelfs een speciale naam: ‘Wappies’.

Intussen hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat álle voorspellingen van deze wappie’s conform zijn uitgekomen. Hetgeen heeft geleid  tot het volgende nieuwe aforisme:

Het verschil tussen een wappie en de werkelijkheid is ongeveer 4 maanden”.

De waarschuwende voorspellingen betroffen onder veel meer de schade en het falen van de overhaast op de markt gebrachte ‘vaccinaties’,  het implementeren van digitale identificatie methoden (QR-code), de ontwikkeling van een ‘vaccinatie-paspoort’, discriminatie en uitsluiting van personen, tweedeling in de maatschappij inclusief gecreëerde  agressie tegen de kritische dissidenten.

Hieronder staan enkele voorbeelden.

Om te beginnen een gebruikersvriendelijke chip met QR-code onder de huid.

Met het digitale coronapaspoort op weg naar een surveillance maatschappij: het vestigen van “social-credit style digital ID systems across the West

Five Conspiracy Theories That Were Validated in 2021 https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/five-conspiracy-theories-that-were-validated-in-2021/   Nederlandse versie: https://www.frontnieuws.com/vijf-samenzweringstheorieen-die-in-2021-werden-bewaarheid/

“You are living in a rehearsed simulation that has been taken live” https://www.brighteon.com/3a47b5e6-e51a-4dab-a09e-b161cf3eda5e

More Evidence that the Covid Conspiracy Theory Is a Fact

Op 11 december 2021 organiseerde Doctors for Covid Ethics een symposium over de stand van zaken: “Experts in science, medicine, finance, media, and the law will speak as they should – freely and honestly.”Het symposium duurde ruim twee uur en alle controversiële onderwerpen rondom COVID-19 werden grondig tegen het licht gehouden.

In Nazi Australia 9 Alleged Covid Cases Are Sufficient Justification for the Army to Remove Residents from their Homes and Place them in Concentration Camps

https://www.globalresearch.ca/australian-army-begins-transferring-covid-positive-cases-contacts-quarantine-camps/5763366

Een vooruitblik: Tien Omicron-voorspellingen voor 2022 en verder.

Can Biden order you to be sterilized too?  https://www.dailysignal.com/2022/01/05/can-biden-order-you-to-be-sterilized-too/

Dr Peter McCullough: ” It Was All Premeditated, to Promote the Vax -” In een interview met Reiner Fuellmich licht Peter McCullough dit nader toe.

Prof. (emeritus) Michel Chossudovsky stelt vragen naar de rechtmatigheid van het uitroepen van de pandemie en schetst aanwijzingen voor mogelijke alternatieve verklaringen https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-pandemic-does-not-exist/5760903

https://www.globalresearch.ca/fear-again-and-always-fear-prepare-ourselves-for-a-fourth-wave/5763325

More Evidence that the Covid Conspiracy Theory Is a Fact

Nederlandse versie:

https://www.frontnieuws.com/meer-bewijs-dat-de-covid-samenzweringstheorie-een-feit-is/

 

DOCSFAIR – DOCUMENTAIRE VAN NICO SLOOT

En in Engeland wordt door het hoofd terrorismebestrijding geopperd om twijfel aan het COVID-‘vaccine’ strafbaar te stellen.

Die ongepaste vergelijkingen met de jaren ’30 van de vorige eeuw https://5-voor-12.com/nl/nieuws/2021/die-ongepaste-vergelijkingen