Weerbaarheid

“The measure of intelligence is the ability to change.”
Albert Einstein
“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.”
 Albert Einstein

 

De Nederlands-Amerikaanse psychiater Joost Meerloo schrijft in zijn Rape of the Mind (p102): “For the sake of our democracy, based on freedom and individualism, we have to bring ourselves back to study again and again. Otherwise, we can become easy victims of a well-planned verbal attack on our minds and consciences.” En (p176): “Those who are in danger of being brainwashed can be helped by making them familiar with the facts. Foreknowledge has a partial protective function, and this belongs to the best security we can give to them.”

 

Conformisten werken actief mee aan het versterken van de autoritaire controle ten koste van – ook hun eigen – individuele vrijheden en burgerrechten.

Het doorbreken van dit offensief vereist een sterke bescherming van fundamentele mensenrechten, een onafhankelijke pers en een actief maatschappelijk middenveld dat zich verzet tegen autoritarisme en opkomt voor democratische waarden.

Ook het kritisch beoordelen van overheidsacties en het doorzien van propagandatechnieken zijn cruciaal om te voorkomen dat angst en demonisering leiden tot verdere onderdrukking.

Wat kun je zelf doen wanneer je je realiseert dat er massaal sprake is van een proces van cognitieve en emotionele ontsporing, waarbij rationele zorgen en reële  angsten leiden tot irrationele angsten, irrationele maatregelen en massale dwaling?

Meerloo:  “De moderne woorden ‘brainwashing’, ’thought control’ en ‘menticide’ dienen om een duidelijker begrip te geven van de feitelijke methoden waarmee de integriteit van de mens kan worden geschonden. Wanneer een concept zijn juiste naam krijgt, kan het gemakkelijker worden herkend en het is met deze (h)erkenning dat de mogelijkheid voor systematische correctie begint.”

Herken de drogredenen, de tegenstrijdigheden in de informatiestromen en stel jezelf er vragen over.

Neem je gevoel van onrust serieus – ‘er klopt iets niet’- en ga onderzoeken. Wees nieuwsgierig en raadpleeg andere bronnen dan MSM die 24/7 unisono het officiële narratief doorgeven. Want dáár kreeg je nou juist het gevoel dat er iets niet klopte! Veel van de andere informatie platforms hebben nieuwsbrieven waarop je je kunt inschrijven.

Lees erover, Google: brainwashing, thought control, hersenspoeling, social engineering, conditionering, Pavlov, angst en groepsdruk, demoniseren, ex-communciatie,

Maak een tocht door dat andere informatie landschap en ontdek daar andere feiten, andere opvattingen, andere wetenschappers, andere journalistiek, andere discussies. En vorm en ontdek gaandeweg je eigen meningen, oordelen, lós van de officiële narratieven.

Open een account op Twitter.com of Telegram.org en volg daar kritische onafhankelijke wetenschappers, journalisten, klokkenluiders, activisten en onderzoekende anderen die zelf zijn blijven nadenken en waarschuwen; hun namen en de accounts vind je hier.  En ervaar hoe mede door het vinden van lot- en soortgenoten je apathie verdwijnt,  je moraal verbetert en je energie terugkeert.

Eén ding is zeker: als je niet zelf denkt dan wórd je  gedacht.

Denken = vragen stellen.

En hoewel het heel veel energie kost: blijf in de omgang met gehersenspoelden en gehypnotiseerden vertellen wat zij niet weten, niet kunnen weten en mogelijk niet willen , niet durven weten. Hierbij kunnen de 12 omgangsregels met anderszins gepreoccupeerden behulpzaam zijn.

Behulpzaam is ook het bekijken van deze 2 uur durende documentaire op rumble.tv met een overzicht van aanleiding en achtergrond van deze volledig geprepareerde plandemie. De complotpraktijk in beeld gebracht: hoofdrolspelers, belangen, staats-her-inrichting. https://rumble.com/vlmsmn-2030-unmasked-for-those-preparing-for-whats-coming-after-covid-19.html

VERZET

“Most people do not have a problem with you thinking for yourself, as long as your conclusions are the same as or at least compatible with their beliefs.”
Mokokoma Mokhonoana

Bij het innemen van standpunten die strijdig zijn met het heersende narratief kan men weerstand en tegenstand verwachten. Dit zal des te meer het geval zijn naarmate het belang van vasthouden aan het op dat moment algemeen geldende verhaal gekoppeld is aan angst en afwijking ervan als bedreigend wordt ervaren. Groepsdruk en angst om verstoten te worden dragen in hoge mate bij aan conformisme.

Van dit fenomeen waren tijdens de ‘Corona crisis’ vele manifestaties zichtbaar, waarbij het opviel dat de agressieve ladingen ervan toenamen.

Daarin vóór gegaan door  leden van het  Kabinet en de veelal volgzame leden van de Volksvertegenwoordiging werden degenen die zich verzetten tegen de polymorf grensoverschrijdende inperkende maatregelen veroordeeld:  diffamatie, ridiculisering, demonisering, bedreiging en uitsluiting was en is hun deel.

Het is dus niet verwonderlijk dat het publiek óók om deze redenen op z’n hoede is om ánders te gaan denken, laat staan zich in strijd met de opvattingen in hun omgeving uit te spreken.

Toch is dat wat er nodig is om voortgaande uitholling van de grondrechtelijke vrijheden tot staan te brengen en de reeds afgenomen rechten weer te bemachtigen. Daar is zeker moed voor nodig.

“People have only as much liberty as they have the intelligence to want and the courage to take.” Emma Goldman

En het besef dat het aan ieder van ons is om een bijdrage te leveren aan het  met z’n allen veiliger maken van de wereld waarin wij leven:
“The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.” 
Albert Einstein

 

https://www.frontnieuws.com/prof-dr-mattias-desmet-blijf-je-uitspreken-als-er-andere-stemmen-zijn-in-de-publieke-ruimte-dan-zal-de-massahypnose-verstoord-worden/

Hier staan links naar informatie die verder kan helpen bij heroriëntatie op de actualiteit

How To Fight Vaccine Mandates and Passports

Studenten komen in verzet tegen QR en corona-pas (2022): “dit kan wel eens veel verder gaan dan wat de overheid in eerste instantie gezegd heeft”

 

OPSTAND