KLIMAAT

KLIMAAT

(onder constructie)

Over propaganda & misleiding betreffende het klimaat en voorgestelde maatregelen om het klimaat ’te redden’.

Via de main stream media krijgt u 24/7 het ‘officiële’ verhaal voorgelegd. Met betrekking tot het klimaat luidt dat: door menselijk toedoen stijgt het CO2 gehalte in de atmosfeer en daardoor warmt de aarde dusdanig extreem op dat het poolijs in hoog tempo zal smelten waardoor de zeespiegels met 6- 10 meter zullen stijgen waardoor catastrofale overstromingen zullen plaatsvinden en tegelijkertijd extreme hitte oogsten zullen doen verbranden. En die ramp is alleen te keren wanneer de mens minder CO2 in de atmosfeer brengt.

Met deze angstwekkende beelden werd de bevolking gebombardeerd in een aanhoudende angstpropaganda die ertoe leidde dat een groot deel van de bevolkingen ook serieus bang werd en zelf in actie kwam én actie ging voeren om ‘het klimaat te redden.’

Zoals ook bij COVID-19 gebeurde werd – en wordt! – het publiek via de klassieke massamedia stelselmatig en permanent eenzijdig voorgelicht, werden serieuze wetenschappelijke tegenargumenten verzwegen, weggehouden, niet aan het woord gelaten.

En, ook weer zoals bij COVID-19, werden de brengers van kritische tegengeluiden geridiculiseerd en gedemoniseerd: wappies en klimaatontkenners.

Met daartegenover feiten, nader onderzoek, kritische beschouwingen en discussies.

Want inmiddels is er een ongelooflijke hoeveelheid wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen die het klimaatbedrog terugbrengt tot wat het in werkelijkheid is: een hoax.

Een aantal van door de MSM genegeerde wetenschappelijke feiten, studies,  beschouwingen en discussies die strijdig zijn met het gepropageerde narratief vindt u hieronder en op de pagina KLIMAATLINKS

Het betreft onder veel meer publicaties van emeritus hoogleraren die nu voor hun onderzoek en aanstelling niet meer afhankelijk zijn van subsidies met de daaraan vastzittende bindende overeenkomsten en derhalve vrijuit kunnen spreken.

CLINTEL is een internationaal platform van klimaatwetenschappers die kritische kanttekeningen plaatsen bij het eenzijdige politieke narratief dat via de MSM wordt uitgeserveerd. Er is ook een Nederlandse tak waar berichten betreffende ontwikkelingen in onze regio op te vinden zijn.

CLIMATEGATE,  een  andere Nederlandse informatiesite, herbergt een groep wetenschappers van naam wier publicaties regelmatig op de site verschijnen.

Eén van hen is Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange. Emeritus hoogleraar chemische fysica aan beide Amsterdamse universiteiten, gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering. Oeuvre omvat enige honderden publicaties en bijdragen op honderden internationale wetenschappelijke congressen. Van 2012-2015 was hij lid van de Eerste Kamer. Hij vatte de problematiek overzichtelijk samen in Over klimaat en energie.

CO2 revisited: lezing door emeritus hoogleraar Princeton prof.dr. William Happer: https://www.bundestag.de/resource/blob/848534/5e565ef29607bb8b04f53cb4acd39683/Prof-Dr-em-William-Happer-Princeton-University-data.pdf

William Happer: The truth about greenhouse gasses: http://thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/happer-the_truth_about_greenhouse_gases.pdf 

18 april 2024 Groene illusie en paradox. Economische ramp: windmolens op zee verstoren natuurlijke ecosystemen  https://www.youtube.com/watch?v=6UrJFAA-osA

25 maart 2024 Toelichting bij de documentaire: Climate, The Movie https://earth-matters.nl/lezen/aarde-en-milieu/climate-the-movie-the-cold-truth/

20 maart 2024  Climate, The Movie (The Cold Truth) https://youtu.be/op1xtxEgz_Y  Idem, in geval van censuur op Youtube: https://rumble.com/v4klrtz-climate-the-movie-nl-subs.html

18 maart 2024  https://www.ad.nl/binnenland/een-derde-van-gronings-dorpje-bezoekt-dokter-vanwege-klachten-windturbines~a345fae9/

16 maart 2024 Klimaat en beleid, de geschiedenis  https://www.youtube.com/watch?v=nP8GOw711PM

15 maart 2024 De actuele stand van zaken betreffende globale opwarming en bijgestelde prognose voor 2100  https://www.climate4you.com/Text/Climate4you_February_2024.pdf

9 maart 2024  https://dailysceptic.org/2024/03/09/climate-change-committees-net-zero-plan-involves-pumping-compressed-co2-with-energy-of-500-hiroshima-bombs-into-ground-every-year-are-they-mad/

19 februari 2022  Klimaat kapitalisten https://winteroak.org.uk/climate-capitalists/

16 februari 2022 Klimaat stempel op je supermarkt boodschappen https://t.me/vijfvoortwaalf/3191

7 november 2021  https://eucalyptischgenootschap.nl/checklist-om-klimaat-gekkies-van-repliek-te-dienen/

5 november 2021 Klimaat: open brief aan mijn  dochter https://vdesv.nl/klimaat/open-brief-aan-mijn-dochter-over-klimaat/