Literatuur

Geraadpleegde literatuur & Internetbronnen

Zie ook: Onafhankelijk informatiebronnen

(1) Le Bon, Gustave – The Crowd: A Study of the Popular Mind (1895). ISBN 1533475938

(2) Freud, Sigmund – Het Ik en de psychologie der massa (1921). Wereldbibliotheek, Amsterdam.  ISBN 90 284 10910

(3) Meerloo, Joost A.M., MD – Delusion and Mass Delusion, (1949) Reprint.

(4a) Meerloo, Joost A.M., MD – The Rape of The Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing (1956) ProgressivePress.com 2009.ISBN-13 978-1-61577-376-3

(4b) Meerloo, Joost A.M., MD – The Rape of The Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing (1956) (PDF online)

(5) Meerloo, Joost A.M., MD  – That Difficult Peace, 1961. Library of Congress Card Number: 61-17217

(6) Diggele, Els van – De Misleidings Industrie: Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen. De Geus, Amsterdam (2019) ISBN  9789025309985

(7) Ulfkotte, Udo – Gekochte Journalisten (2016). Uitgeverij De Blauwe Tijger, www.deblauwetijger.com

(8a) Bernays, Edward – Propaganda (1928, 1955) ISBN-13: 978-0-9703125-9-4

(8b) Bernays, Edward – Propaganda (Open Source) https://archive.org/details/BernaysPropaganda/page/n5/mode/2up

(9) Bernays, Edward (1969). The engineering of consent. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 9780806103280

(10 a) Bernays, Edward – The Century of The Self – The Engineering of Consent (2002), https://www.youtube.com/watch?v=fEsPOt8MG7E

(10 b) Edward Bernays and GroupPsychology – Manipulating the Masses

(11) Herman, Edward S. & Chomsky, Noam – Manufactoring Consent: The Political Economy of the Mass Media (1994), Vintage Books, London

(12) Coleman, Vernon MD – Endgame, The Hidden Agenda 21, 2019, Idependently Published, EAN 9781091757714

(13) Zuboff, Shoshana – The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A Human Future at The New Frontier of Power (2019) Profile Books, London. ISBN 978-1-78125-685-5

(14) Reiss, Katrina & Bhakdi, Sucharit – Corona, Vals Alarm? Feiten, cijfers en achtergronden (2020) Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen ISBN 9789492161895

(15) Reiss, Katrina & Bhakdi, Sucharit – Corona Ontmaskerd: Nieuwe feiten, cijfers en achtergronden (2021) Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen ISBN 9789492262003

(16) Harris, L., The Suïcide of Reason – Radical Islam’s Threat to the West. Basic Books, New York, 2007. ISBN: 978 0 465 00203 0

(17) Janis, Irving L. – Victims of Groupthink. Houghton Mifflin Company, Boston (1972 ISBN 0-395-14002-1

(18) Pijl, van der, Kees – Pandemie van de angst; opstap naar een totalitaire maatschappij? De Blauwe Tijger, Groningen (2021) ISBN: 978-94-92161-994

(19) Eppink, Derk Jan – Europees Realisme. Prometheus, Amsterdam, 2019

(20) Festinger, L. –  A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson, 1957

(21) Freud, Anna – Het Ik en de Afweermechanismen, Ambo, Baarn, 1956.  ISBN  9789026320118

(22) Bayens, Walter J. – De COVID-19 Goelag – Aanklacht & Waarschuwing. Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen, 2021. ISBN: 978-94-92161-90-1

(23) Dodsworth, Laura – A State of Fear: How The UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic. Printer & Martin Ltd, 2021. ISBN 978-1-789066-720-1

(24) Korsgaard, Soren Roest – The Most Dangerous Book Ever Published: Deadly Deception Exposed! Korsgaard Publishing, www.korsgaardpublishing.com ISBN 7887-93987210

(25) Knowles, Michael – Speechless: Controlling Words, Controlling Minds. Regnery Publishing, Washington D.C., 2021. ISBN 978-1-68451-082-5

(26) Adamo, Christofor G. – Rules for Defeating Radicals: Countering The Alinsky Strategy In Politics And Culture. © Christofor G. Adamo, 2019. ISBN 978-1-7332182-0-7

(27) Steenwinkel, Paula – Drogredenen: herkennen en weerleggen. Boom, Amsterdam 2021. ISBN 978 90 2443 201 1

(28) Rosling, Hans  – Feitenkennis, 2018.  Uitgeverij Spectrum, Amsterdam. ISBN 978 90 00 37892 0

(29) Kahneman, Daniel – Ons Feilbare Denken, Business Contact, Amsterdam, 2021.  ISBN 978 90 470 0900 9

(30) Winn, Denise – The Manipulated Mind: Brainwashing, Conditioning and Indoctrination. 2021, Malor Books, Los Altos, USA

(31) Schnitzler, Hans – Het Digitale Proletariaat. 2018. De bezige Bij, Amsterdam

(32) Fagan, Patrick – #Hooked: Why cute sells…and other marketing magic that we just can’t resist. Person Education Limited, Harlow, 2016. ISBN 978-1-292-07442-9 (print) 978-1-07444-3 (PDF) 978-1-07445-0 (ePub)

(33) Appelo, Martin – Het gelaagde brein: reflectie en discipline bij het werken aan verandering, Boom, Meppel, 2011.

(34) Asch, Solomon E. – Opinions and social pressure. Scientific American, 1955, 193(5), p 31-35.

(35) https://pdodds.w3.uvm.edu/teaching/courses/2009-08UVM-300/docs/others/everything/asch1955a.pdf

(36) Carley, Steven G – Independence versus Conformity, Revisiting a Solomon E Asch Study. Psychology in Action, SGC production, Boston Ma, 2013.

(37) Mercola, Dr. Joseph – The Truth About COVID-19 – Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports,  and the New Normal. ISBN 978-1-64502-088-2, Chelsea Green Publishing, 2021

(38) Breggin, Peter R, MD & Breggin, Ginger Ross – COVID 19 and the Global Predators: We Are The Pray. ISBN 978-0-9824560-6-4, Lake Edge Press, Ithaca, 2021

 (39) Cialdini, Robert B. – INVLOED – De zeven geheimen van het overtuigen. Oorspronkelijke titel: Influence – Harper Collins Publishers, New York, 2021. ISBN 978-94-027-0878-3

(40) Stanley, Jason – How Propaganda Works https://read.woobooks.info/download/how-propaganda-works-us961461507.html

(41) Nehls, Michael, MD, PHD, The Indoctrinated Brain: How to Succesfully Fend Off the Global Attack on Your Mental Freedom. Skyhorse Publishing, New York, 2023.  Hardcover ISBN: 978-1-5107-7836-8  e-book ISBN: 978-1-5107-7837-5

(42)Saad, G. The Parasitic Mind: How Infectuous Ideas Are Killing Common Sense. Regnery Publishing,  Washington D.C., 2021. ISBN: 978-1-68451-229-4

(43) Saad, G. De Parasitaire Denkgeest, ELK BOOKS, 2022

(44) Koops, Bert-Jan e.a., De Maakbare Mens, Tussen fictie en fascinatie. Bert Bakker, Amsterdam 2009 ISBN: 978 90 351 3439 3

(45) Lukkassen, S., De Greep op de Publieke Opinie, Polemos Uitg., Boechout, 2023 ISBN: 978 949 3005 24 2

(46) Dixhoorn, A. van, Houwelingen, P. van, MANIFEST Aan het Volk van Nederland: Aanklacht Tegen de Afschaffing van Ons Land en de Ondermijning van Onze Democratie door de Europese Unie en een Oproep tot Grondwettelijk Herstel. Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen, 2015. ISBN 978-94-92161-01-7

(47) Rushkoff, D., Why We Listen Tp What “They” Say. Riverhead Books, New York, 1999 ISBN: 978 1 57322 829 9

(48) Waart, J. de, Geloof niet alles ….Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek. Uitgegeven in eigen beheer, Amsterdam 2022. ISBN: 978-94-6443-542-5

(49) Bergman, T & Beek, E. van de, Nepnieuws Explosie: desinformatie in de Nederlandse Media. Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen, 2018. ISBN: 978-94-92161-52-9

(50) Murray, D., The Madness of Crowds – Gender, Race and Identity. Bloomsbury Publ., Londdon, 2019. Hardcover ISBN:  978-1–4729-5995-9; Paperback ISBN: 978-1-4729-5997-3; eBook ISBN: 978-1-4729-5994-2; ePDF ISBN: 978-1-4729-5993-5

(51) Weber, W., Waarom Komen de Mensen Niet in Opstand? Angst, zelfverloochening en onderwerping. In: Mies, U. (red) Brave New World – De ondergang van de democratie en de opkomst van de totalitaire orde, p 73 e.v.. Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen, 2022. ISBN: 978 9 49326 211 9

(52) Huizinga, T., De Nieuwe Totalitaire Verleiding – Wereldbestuur en de crisis van de Europese democratie. Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen, 2022. ISBN: 978-949-2161 673

(53) Desmet, M., De Psychologie van Totalitarisme. Pelckmans Uitgevers, Kalmthout, Beldië, 2022. ISBN 978 94 6401 539 3

(54) Finkielkraut, A., Dubbelzinnige Democratie – De opmars van de radicale politiek. Uitg. Damon, Budel, 2004. ISBN: 90 5573 520 5

(55) Collard, B., Het recht op Misinformatie – Waarom de overheid Niet moet bepalen wat u mag zien, lezen en horen. Uitgeverij Blauwburgwal, Amsterdam, 2023 ISBN: 978 94 9334 004 6

(56) Fallaci, O., The Force of Reason. Rizzoli International Publications, New York, 2004. ISBN: 13-978-0-8478-2753-4

(57) Carley, S. C.,  Independence versus Conformity: revisiting a Solomon E. Asch study. Psychology in Action, SGC production, Boston, Massachusetts, 2013. ISBN 978-061-58899- 79

(58) Mersch, Ruben – Van Mening Verschillen, een handleiding. Uitg. Borgerhoff & Lambregts, Gent, Beldië, 2018. ISBN: 9789089318534

(59) Harambam J., Kuiper M., Vaessen R., The Truth is Out There – Wat beweegt ‘complotdenkers’ om de officiële lezing te wantrouwen? Uitgeverij Volt, Amsterdam 2021 ISBN: 978 90 214 4080 4

(60) Herman E.S. & Chomsky N., Manufactoring Consent – The Political Economy of the Mass Media. Vintage Books, London, 1994 (1988). ISBN: 978 0099 533 115

(61) Wolf, Naomi – Facing the Beast – Courage, Faith and Resistance in a New Dark Age. Chelsea Green Publishing, London, 2023. Paperback ISBN: 978 164 50223 67 eBook ISBN: 978 16 450233 74 audiobook ISBN: 978 164 50233 81

(62) Wolf, Naomi – Oog in Oog met het Beest – Vertrouwen, Moed en Weerstand in een nieuwe Donkere Tijd. Uitgeverij Succesboeken.nl, Nederland. ISBN 9789492665782

(63) Thaler Richard H., Sunstein Cass R. – Nudge – the final edition. Penguin Books, 2021. Paperback ISBN: 9780143137009  ebook ISBN: 9780525508526

(64) Zandycke, Reinout van, Nudging & Overtuigen – gedragsverandering in de praktijk. Uitgeverij die Keure, Brugge, België, 2022. ISBN: 978 90 4864 423 0

(65) Fagan, Patrick – #Hooked – Why cute sells…and other marketing magic that we can’t resist. Pearson Education Ltd, Harlow, UK, 2016. paperback ISBN: 978-1-292-07442-9 PDF ISBN: 978-1-292-0744-3  ebook ISBN: 978-1-292-0745-0

(66) Adamo, Christopher G. – Rules for Defeating Radicals – Countering the Alinsky Strategy in Politics and Culture. Uitgave in eigen beheer, USA, 2019 ISBN: 978-1-7332182 -0-7

(67) Baudet, Th. – Het Corona Bedrog – De globalistische machtsgreep en de Great Reset. Amsterdam Books, Amsterdam, 2022. hardcover ISBN: 978 90 832 2921 8  ebook ISBN: 978-90 832 2929 4

(68) Roberts, Dr. Paul Craig, Empire of Lies. Korsgaard Publishing, www.korsgaardpublishing.com 2023. ISBN: 978-87-93987-49-4

(69) Kennedy Jr., Robert F. – The Real Anthony Fauci – Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Skyhorse Publishing, New York, 2021. Hardcover ISBN: 978-1-5107-6680-8 Ebook ISBN: 978-1-5107-6681-5

(70) Mercola, Dr. J., Cummins, R. – The Truth About COVID-19 – Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Pasports, and the New Normal – Why We Must Unite in a Global Movement for Health and Freedom. Chelsea Green Publishing, London, 2021. Hardcover ISBN: 978-1-64502-088-2 eBook ISBN: 978-1-64502-089 – 9 audiobook ISBN: 978-1-64502-090-5

(71)  Leake, J. & McCullough MD MPH , P. A. – The Courage to Face COVID-19 – Preventing Hospitalization and Death While Battling the Bio-Pharmaceutical Complex. Uitg. Counterplay Books, Dallas, USA, 2022.

(72) Sargant, William – The Battle fort he Mind – A Physiology of Conversion and Brainwashing. The Mechanics of Indoctrination, Brainwashing and  Thought Control. Pelican Books https://archive.org/details/battleformindphy00sarg/mode/2up