Propaganda & neuropathologie: psychopathologische effecten op de hersenen

Propaganda & neuropathologie: psychopathologische effecten op de hersenen

Propaganda is een krachtig instrument dat emoties aanspreekt en manipulatieve tactieken hanteert om de overtuigingen en gedragingen van individuen te sturen. Herhaalde blootstelling aan propaganda kan resulteren in het vormen van sterke emotionele associaties met specifieke ideeën of overtuigingen, wat op zijn beurt toekomstige gedachten en gedragingen kan beïnvloeden, hetgeen de bedoeling is van propaganda.

Propaganda en angst

Hierop gerichte propaganda kan angstgevoelens bij individuen aanwakkeren, vooral wanneer die propaganda directe bedreigingen, onzekerheden of angsten overbrengt. Herhaalde en intensieve propaganda creëert een gevoel van existentiële dreiging of urgentie, hetgeen de angst intenser maakt. De voortdurende blootstelling aan propaganda via coöperatieve massamedia versterkt gevoelens van overweldiging en hulpeloosheid, waardoor angstniveaus in de samenleving als geheel verder toenemen.

Hippocampale reactie op angst

Het brein, met name de hippocampus, een centrum voor geheugen en emoties, speelt een cruciale rol bij het verwerken en opslaan van propagandistische boodschappen met angst inducerende inhoud. Langdurige blootstelling aan stresshormonen, zoals cortisol, die gerelateerd zijn aan angst, leidt tot structurele veranderingen in de hippocampus en specifieke beperkingen in het functioneren van de actuele opslag in het geheugen. Individuen die aanhoudende angst ervaren en daar geen goed verweer tegen hebben, vertonen veranderingen in de structuur en functie van de hippocampus, hetgeen bij blijvende blootstelling aan de propaganda en de aanhoudend verhoogde angstniveaus leidt tot neuropathologie en degeneratie van de hippocampus.

Arts en moleculair geneticus Dr. Michael Nehls heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe systematische blootstelling aan angstpropaganda vitaliteit en initiatief onderdrukt en zowel de fysieke als mentale veerkracht doet afnemen. Hij legt dit uit aan de hand van de functie en werking van de hippocampus, waarin het autobiografisch geheugen zetelt, dat onze persoonlijke ervaringen bevat, onze normen en waarden, die mede onze keuzes bepalen.

Een voortdurende blootstelling aan angstpropaganda veroorzaakt veranderingen in de hippocampus waarbij dat autobiografisch geheugen wordt overschreven door de nieuwe informatie die op invasieve wijze via propagandakanalen wordt opgedrongen. Hierbij remt de constante blootstelling aan angstpropaganda de neurogenese, wat tot neuropathologie van de hippocampus en psychopathologie bij het getroffen individu leidt.

Dit wordt zichtbaar, merkbaar en voelbaar in het verminderen van het autonome en authentieke denkvermogen, waarvoor een ongeschonden autobiografisch geheugen essentieel is.

De uit continue angstconditionering voortkomende Zombie-modus kenmerkt zich door groeiende kritiekloze volgzaamheid en conformisme waarbij denken en voelen deels vervreemd zijn geraakt van het eigene, het authentieke zelf, en het op normen gebaseerde onderscheidend vermogen vervlakt.

Dat wordt als het ware overgenomen door een meer primitieve reactiemodus die in lijn is met de inhoud van de propaganda. Groepsdruk van de overeenkomstig geprogrammeerde sociale omgeving faciliteert het echoën van de propaganda omdat dit excommunicatie voorkomt en daarmee een angst reducerend effect heeft.

Deze door propaganda geïnduceerde psychopathologie, waarbij stemming en gevoel gaandeweg neigen naar depressie, somberheid, machteloosheid, hulpeloosheid, conformisme en initiatiefloosheid wordt voortdurend gevoed door het op peil houden van de onderstroom van angst.

Een samenvatting van Nehls’ bevindingen is hier te lezen. Gezien de complexiteit van het onderwerp en de implicaties van zijn onderzoek, is het aan te bevelen om The Indoctrinated Brain zelf te raadplegen, zie literatuur (41).

Nehls presenteert zelf zijn onderzoeksresultaten  in de lezing „Das Indoktrinierte Gehirn“: Stürzt die Welt in einen „Zombie-Modus“?  https://auf1.tv/auf1-spezial/das-indoktrinierte-gehirn-stuerzt-die-welt-in-einen-zombie-modus

In een interview op AUf 1 luidt arts en moleculair geneticus Dr. Michael Nehls de noodklok: „Die Zeit drängt“: Genetiker Dr. Michael Nehls warnt vor Ausschaltung unserer Gehirne       https://auf1.tv/das-grosse-interview/die-zeit-draengt-genetiker-dr-michael-nehls-warnt-vor-ausschaltung-unserer-gehirne .

Dr. Naomi Wolf schreef de inleiding bij “The Indoctrinated Brain”:  https://naomiwolf.substack.com/p/has-neuroscience-found-the-key-to

In het bovenstaande gaat het over de door continue angstpropaganda geïnduceerde psychopathologie van de ontvangers van propaganda. Nehls maakt aannemelijk dat deze invasieve psychologische technieken juist vanwege hun debiliserende effecten intentioneel door overheden tegen burgers worden ingezet.

De propagandisten verschuilen zich hierbij achter veelvormige façades van goede bedoelingen, gericht op het welzijn van burger en samenleving. Denk aan COVID-19, Stikstof, Klimaat, EU, WHO, VN, CDBC. In al deze gevallen werden en worden door de overheid institutioneel misleiding en bedrog ingezet tegen een bevolking waarvan het psychisch functioneren door de draaggolven van angst intentioneel werd en wordt aangetast.

Waar het bekend is dat, in combinatie met groepsdruk, continue blootstelling aan angstpropaganda de beschreven effecten op mensen heeft, kan men vragen stellen bij de ethische waarden en de gewetensfuncties van de bedenkers en uitvoerders hiervan.

En zeker ook de vraag naar de staatsrechtelijke merites van zulk optreden van een overheid die toch bedoeld was om zorg te dragen voor veiligheid en welzijn van de burger die haar daartoe had aangesteld.