C19 Vroege behandeling van COVID-19

De New Yorks huisarts Vladimir Zelenko ontwikkelde al in het voorjaar van 2020 een behandelmethode die COVID-19 patiënten uit het ziekenhuis hield en thuis kon laten herstellen. Zijn behandelwijze werd wereldwijd bekend als het Zelenko protocol en in Nederland als eerste nagevolgd door de huisarts Rob Elens).

Het Zelenko protocol bestond medio 2020  uit Hydroxychloroquine (HCQ) + elementair zink + azithromycine en heeft na doorontwikkeling en aanpassingen thans z’n huidige vorm.

Hier bespreekt huisarts Rob Elens het Zelenko protocol; Frank Ploegman licht het Zelenko protocol hier nader toe.

Essentieel is dat bij beginnende COVID-19 klachten de behandeling direct wordt  gestart. De rationale hiervan is dat met HCQ ( als zink-ionofoor) + zink vermenigvuldiging van het virus zo snel en zo veel mogelijk afgeremd moet worden. Indien het virus zich reeds explosief door het lichaam heeft verspreid heeft behandeling met HCQ + zink geen zin meer. In veel van de studies die geen effect lieten zien, werd HCQ pas in een vergevorderd stadium van het ziekteproces voorgeschreven en dan ook nog zonder zinksuppletie (HCQ- monotherapie). Zie bijvoorbeeld het NHG-overzicht van augustus 2020. Overigens beveelt het NHG behandeling met HCQ of Ivermectine nog steeds niet aan. Elders worden studies getoond waar wel gunstige behandelresultaten met HCQ worden vermeld.

In Nederland was het huisarts Rob Elens die al snel verslag deed van de succesvolle behandelingen met het Zelenko-protocol . Onmiddellijk werd hem door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) een verbod onder dwangsom opgelegd voor het zogenaamde off label voorschrijven van HCQ. De vroege behandeling kon echter voortgezet worden door HCQ te vervangen door Quercetine,  datniet alleen als zink-ionofoor werkt maar ook andere antivirale eigenschappen bevat.

Er waren, naast Elens,  meer (huis)artsen die trouw bleven aan de Eed van Hippocrates en op eigen geleide,  tegen de directieven en dreigementen van de overheid  én van hun collegae(!) in, patiënten actief bleven behandelen.

Inmiddels is op zelfzorgcovid19.nl het volgende te lezen: “Ondanks de protocollen zijn er wel degelijk diverse medicamenteuze behandelopties die goede resultaten laten zien. Conform de medicijnenwet mag uw huisarts, vanwege prescriptievrijheid en binnen het medisch beroepsgeheim, deze off-label voorschrijven met uw instemming en die van de apotheker.” Hier staan ook  testimonials  van COVID-19 patiënten met Ivermectine.

Indien vroege behandeling bij COVID-19 gewenst is kan men de volgende brief aan de eigen huisarts gebruiken. In de Bijlagen ervan is recent onderzoek naar de effectiviteit van zowel behandeling met HCQ als met Ivermectine opgenomen. Behandeling met HCQ en/of Ivermectine is niet meer verboden.

Recente studies over de effectiviteit van vroege behandeling met HCQ en Ivermectine bevestigen de eerdere resultaten:

Dr Zelenko getuigt voor de Neurenberg-commissie van Reiner Fuelmich hoe zijn vroege behandeling protocol met hydroxychloroquine werd geblokkeerd door de Amerikaanse overheidsdiensten BARD en FDA, gevolgd door CDC en WHO: https://www.bitchute.com/video/WHIktyjGEPcF/

* COVID-19 early treatment: real-time analysis of 1,261 studies  https://c19early.com/

* 365 studies bewijzen de werkzaamheid van Ivermectine en HCQ bij de behandeling van COVID-19

* doctors4covidethics: HCQ reduces covid-19 morbidity and mortality

* Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19

* Geef me mijn toekomst terug: prof. Capel over Ivermectine

Veel informatie over HCQ en Ivermectine bij de behandeling van COVID-19 is ook te vinden in de informatieve blogs van Frank Ploegman.

Inmiddels heeft de Nederlandse Bond voor Burger Belangen het Nederlands Huisartsen Genootschap in rechte aangesproken:

Pleegt het NHG door ivermectine te verbieden een onrechtmatige daad? De rechter besluit op 20 december of de NHG richtlijn neutraal moet worden: de belangrijkste dag van 2021!