Overheid – propaganda & media

Veel is inmiddels gepubliceerd over het  recente massale COVID-19 gehoorzaamheidsexperiment en de rol van de massamedia hierin, met name waar het de instandhouding van angst betreft.

Het is even simpel als geniaal: dezelfde instantie die de angst in de massa introduceert en het niveau ervan middels de gecontroleerde media reguleert, profileert zich tegelijkertijd als beschermer tégen die angst, onder voorwaarde dat de angstig gemaakten de daarmee samengaande bevelen opvolgt. Indien de burgers zich daaraan trachten te ontworstelen dan kan zowel de angst verder worden aangewakkerd als de intensiteit van de ‘beschermende’ maatregelen worden opgevoerd. En waar de angst te gering is (geworden) kan domweg repressie, dwang en tucht worden ingezet, inclusief haatinductie jegens dissidenten.

Effectiviteit van propaganda speelt hierbij een essentiële rol. De intensieve en veelvormige repetitie van een simpele en aansprekende boodschap door al of niet gecorrumpeerde openbare instituten en al of niet naïeve collaborerende publieke personen vergroot de mogelijkheden tot identificatie met het gepropageerde verhaal: samen tegen het bedreigend monster dempt de angst (tot die weer wordt opgevoerd).

Met de follow-the-money methode is in een documentaire inzichtelijk gemaakt hoe en welke financiële belanghebbenden de macht uitoefenen en het politieke beleid beïnvloeden, om niet te zeggen: bepalen. En onderzoeksjournalist Paul Schreyer toont de voorbereidingen van de plandemie aan: https://www.brighteon.com/3a47b5e6-e51a-4dab-a09e-b161cf3eda5e

Enkele (uit vele) voorbeelden van censuur, gekochte journalistiek en belangenverstrengelingen:

In Australië worden miljoenen dollars uitgedeeld voor propaganda.

The Trusted news Initiative  https://dailyexpose.uk/2021/08/29/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-organisation-censoring-public-health-experts-who-oppose-the-official-narrative-on-covid-19/

The Guardian & Bill & Melinda Gates Foundation https://twitter.com/rwmalonemd/status/1464313998829047821?s=11

Voormalig CEO van Reuters en thans ‘Chairman of the Thomson Reuters Foundation, a London-based charity supported by the global news and information provider‘  James C. Smith blijkt naast WEF-lid bestuurslid van Pfizer te zijn:

“Chairman of the Thomson Reuters Foundation, a London-based charity supported by the global news and information provider. President, Chief Executive Officer and Director of Thomson Reuters Corporation, a provider of intelligent information for businesses and professionals, from 2012 until his retirement in 2020. He also served as its Chief Operating Officer from September 2011 to December 2011 and Chief Executive Officer, Thomson Reuters Professional Division, from 2008 to 2011. Prior to the acquisition of Reuters Group PLC by The Thomson Corporation (Thomson) in 2008, served as Chief Operating Officer of Thomson and as President and Chief Executive Officer of Thomson Learning’s Academic and Reference Group. Member of the International Business Council of the World Economic Forum, the International Advisory Boards of British American Business and the Atlantic Council. Director of Refinitiv, a privately-held global provider of financial market data and infrastructure until its acquisition by the London Stock Exchange Group in 2021. Pfizer Director since 2014. Chair of our Compensation Committee and Member of our Audit Committee.”

In Engeland wordt  serieus nagedacht om twijfel aan het COVID-‘vaccine’ strafbaar te stellen.

De ruim anderhalf uur durende documentaire COVID19movie ontrafelt de belangen die het COVID19 beleid bepaalden.

In Nieuw Zeeland wordt men vanaf billboards toegesproken en gelokt met een tijdelijke teruggave van eerder afgenomen vrijheden. De ‘booster’ is een gezellige Kerst booster. Maar de mededeling onderaan heeft weinig feestelijks: geen injectie, geen baan

Efrat Fenigson vertelt over de marketing van het Covid-narratief  en het verzet ertegen in Israël  https://brandnewtube.com/watch/sonia-elijah-interviews-efrat-fenigson-from-israel_Ws1DDYkiqAOXdis.html

In Nederland is onder meer het adviesbureau SATA actief: Grip op onbewuste beslissingen, is grip op succes https://wearesata.com/   –https://wearesata.com/about/

Overige geraadpleegde literatuur betreffende de instrumentele rol van media bij de beïnvloeding van de massa:

(3) Meerloo, Joost A.M., MD – Delusion and Mass Delusion, (1949) Reprint.

(4) Meerloo, Joost A.M., MD – The Rape of The Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing (1956) ProgressivePress.com 2009.ISBN-13 978-1-61577-376-3

(6) Diggele, Els van – De Misleidings Industrie: Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen. De Geus, Amsterdam (2019) ISBN  9789025309985

(7) Ulfkotte, Udo – Gekochte Journalisten (2016). Uitgeverij De Blauwe Tijger, www.deblauwetijger.com

(8) Bernays, Edward – Propaganda (1928, 1955) ISBN-13: 978-0-9703125-9-4

(9) Bernays, Edward (1969). The engineering of consent. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 9780806103280

(10) Bernays, Edward – The Century of The Self – The Engineering of Consent (2002), https://www.youtube.com/watch?v=fEsPOt8MG7E

(11) Herman, Edward S. & Chomsky, Noam – Manufactoring Consent: The Political Economy of the Mass Media (1994), Vintage Books, London

(14) Reiss, Katrina & Bhakdi, Sucharit – Corona, Vals Alarm? Feiten, cijfers en achtergronden (2020) Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen ISBN 9789492161895

(15) Reiss, Katrina & Bhakdi, Sucharit – Corona Ontmaskerd: Nieuwe feiten, cijfers en achtergronden (2021) Uitgeverij De Blauwe Tijger, Groningen ISBN 9789492262003

(18) Pijl, van der, Kees – Pandemie van de angst; opstap naar een totalitaire maatschappij? De Blauwe Tijger, Groningen (2021)

(23) Dodsworth, Laura – A State of Fear: How The UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic. Printer & Martin Ltd, 2021. ISBN 978-1-789066-720-1

(24) Korsgaard, Soren Roest – The Most Dangerous Book Ever Published: Deadly Deception Exposed! Korsgaard Publishing, www.korsgaardpublishing.com ISBN 97887-93987210

(25) Knowles, Michael – Speechless: Controlling Words, Controlling Minds. Regnery Publishing, Washington D.C., 2021. ISBN 978-1-68451-082-5

(27) Steenwinkel, Paula – Drogredenen: herkennen en weerleggen. Boom, Amsterdam 2021. ISBN 978 90 2443 201 1

(30) Winn, Denise – The Manipulated Mind: Brainwashing, Conditioning and Indoctrination. 2021, Malor Books, Los Altos, USA

(37) Mercola, Dr. Joseph – The Truth About COVID-19 – Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports,  and the New Normal. ISBN 978-1-64502-088-2, Chelsea Green Publishing, 2021

(38) Breggin, Peter R, MD & Breggin, Ginger Ross – COVID 19 and the Global Predators: We Are The Pray. ISBN 978-0-9824560-6-4, Lake Edge Press, Ithaca, 2021