Alternatieve verklaringen

In wat actueel de ‘Coronacrisis’ wordt genoemd valt een aantal beleidskeuzes en maatregelen van de nationale en supranationale overheden op door enerzijds rigiditeit en volharding en anderzijds inconsistentie.

De mondkapjes zijn hiervan een in het oog springend voorbeeld. Hiermee samenhangend is het langdurend volstrekt negeren door de overheid van het essentiële belang van aerosolen en de noodzaak van adequate ventilatie en de reeds in het voorjaar van 2020 uitgebreid aanwezige kennis hierover.

Het van meet af aan wereldwijde verbannen van de bewezen effectieve werking van vroege behandeling, inclusief de valse voorlichting hierover door overheden en overheidsinstituten, naast de toenemende pressie op de bevolking om zich te laten ‘vaccineren’ teneinde met de aldus verkregen QR-code grondwettelijke vrijheden terug te krijgen die eerder waren afgenomen, deden gaandeweg vermoeden dat er andere belangen een rol zouden kunnen spelen dan dat van de volksgezondheid.

En terwijl onder ‘complot’ slechts wordt verstaan: ‘afspraken die geheim moeten blijven’ zijn de beleidsvoornemens van de supranationale instituties geheel openbaar:  WEF, BBB, VN agenda 2030. Deze gecombineerde mega-operaties vergen een hoge mate van supranationale organisatie, regulering en sturing. Digitalisering maakt sturing en controle tot in de haarvaten van de maatschappij mogelijk.

De bij deze narratieven behorende Newspeak wordt inmiddels via de MSM indringend en permanent opgedrongen.

Greta Thunberg 2

Het lijkt geen toeval dat het unisono wereldwijd  invoeren van QR-codes en digitale paspoorten in combinatie met de daaraan verbonden verplichte ‘vaccinatie’ nog steeds en ten onrechte wordt gepresenteerd als uitweg uit de ‘corona crisis’.

De eerder ingeperkte of afgenomen grondwettelijke vrijheden  kunnen hierbij worden teruggekregen onder voorwaarde dat men voldoet aan opgelegde overheidsmaatregelen. Hiertoe behoort onder meer het opgeven van het recht op behoud van de lichamelijke integriteit als onderdeel van deelname aan een omstreden grootschalig medisch experiment.

In een interview in Technocracy  zet Dr Miachel Yeadon het gehoorzaamheidsexperiment in een breder kader en waarschuwt ernstig voor de gevolgen van de huidige ontwikkelingen. https://nl.technocracy.news/dr.-michael-yeadon-niet-een-van-die-dingen-wordt-ondersteund-door-de-wetenschap/