Rol van overheid en massamedia

OVERHEID

Welke is de veronderstelde, of verwachte rol van de overheid? Welke functie zou zij dienen te hebben? Wiens belangen worden er gediend? Een korte verkenning.

Dezelfde vragen kunnen met betrekking tot de massamedia worden gesteld. Wanneer kan worden gesproken van misleiding van de massa? Enkele methoden van massamanipulatie en massamisleiding.

MAIN STREAM MEDIA