MAIN STREAM MEDIA

Laatste C19 Nieuws Massamedia

“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you read the newspaper, you’re mis-informed.”  Mark Twain

“Those who are too lazy and comfortable to think for themselves and be their own judges obey the laws. Others sense their own laws within them.”  Hermann Hesse

“There can be no higher law in journalism than to tell the truth and to shame the devil.” Thomas Jefferson

During times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.” – George Orwell

Massamedia worden ook wel de Main Stream Media (afkorting: MSM) genoemd. Hiermee worden zowel de traditionele kranten en publieke omroepen bedoeld, bedrijven waar redacties en journalisten  nieuwsfeiten, analyses en interpretaties daarvan brengen met de bedoeling het publiek in te lichten en voor te lichten.

En terwijl de ideologische ‘kleur’ van een medium meer of minder bekend is, wordt het publiek ten aanzien van de betrouwbaarheid en objectiviteit van de berichtgeving voorgehouden dat  de redacties en journalisten conform de statuten ‘geheel onafhankelijk’ opereren.

Die publieksvoorlichting geschiedt met zowel ideologische als winstoogmerken waarbij het relatieve gewicht van die twee componenten fluïde is. De macht en verleidingen van het geld maar ook die van politieke of religieuze belangen kunnen het narratief gijzelen en bepalen. Deze strijdige motivationele principes spelen een rol zowel op institutioneel als op individueel niveau en kunnen resulteren in significante structurele ‘aanpassingen’ in berichtgeving en voorlichting.

Deze aanpassingen kunnen variëren van meer of minder kleuring tot consequente eenzijdigheid en uniformiteit in de communicatie onder uitsluiting van dissidente opvattingen. Wanneer dit een durend en structureel karakter krijgt én in de volle breedte van de media plaatsvindt dan is er sprake van bewuste beïnvloeding. Dit wordt ook wel propaganda genoemd.

Wanneer dit gedurende een langere periode structureel en met uitsluiting van met de propaganda strijdige berichtgeving gebeurt, spreekt men van hersenspoeling. En in zoverre dit plaatsvindt binnen afspraken met de heersende macht is er sprake van collaboratie door de betreffende media. In extremo kan dit leiden tot totalitarisme.

De door NPO en NOS geclaimde journalistieke Onafhankelijkheid, Betrouwbaarheid en Neutraliteit blijkt in de praktijk vooral neer te komen op repetitieve eenzijdigheid in de berichtgeving in de richting van het op dat moment heersende officiële narratief.

Zowel bij NOS-journaal als bijvoorbeeld NPO Nieuwsuur, Op1 en andere zogenaamde ‘praat-programma’s’ valt het unisono geluid op. Tegengeluiden worden geweerd of geridiculiseerd en verdacht gemaakt en de brengers ervan eveneens geridiculiseerd en gedemoniseerd. Hoe groter de bedreiging voor het opgelegde narratief des te groter de demonisering.

Bij ’tegengeluiden’ gaat het om meer dan gratuite meningen. Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde rationele argumenten inclusief de feitelijke onderbouwing ervan die strijdig zijn met de volgens het officiële narratief voorgeschreven werkelijkheid,worden actief geweerd uit het publieke debat.

Dat verschijnsel is niet alleen zichtbaar bij de omroepen en in de kranten maar ook in de debatten in de Tweede Kamer. Door oppositiepartijen ingebrachte argumentatie wordt niet toegelaten tot een rationeel feitendebat maar gaat ten onder in ridiculisering en demonisering.

Het middels staatspropaganda opgelegde narratief wordt in de media herhaald door hen die men in Angelsaksische landen ‘useful idiots’ pleegt te noemen. Het is daarbij de vraag of deze propaganda-verspreiders dit doen omdat zij zich zelf gevangen hebben laten nemen door het propaganda materiaal of dat ze er ook voor betaald worden om hun systeemvriendelijke boodschappen uit te dragen.

In de Verenigde Staten is de vervlechting van main stream media en overheid een feit en kan worden gesproken van een take-over blijkens dit verslag:   https://www.paulcraigroberts.org/2022/01/03/glenn-greenwald-one-of-the-few-remaining-journalists-in-the-west-reports-that-the-police-state-agencies-have-completed-their-takeover-of-us-media/

Over misleiding van de massa bestaat veel literatuur

Een paar voorbeelden.

Edward Bernays ontwikkelde op basis van de psychoanalytische theorieën van zijn oom, Sigmund Freud, methoden om mensen te beïnvloeden door met beelden het onderbewuste van mensen te beïnvloeden en hen aldus te manipuleren. In The Engineering of Consent  zien we hoe emoties aan objecten worden ‘gekoppeld’ door ze in beeldtaal te presenteren.

Beroemde voorbeelden van het gebruik van beeldtaal zijn de films van Leni Riefenstahl die zij in de jaren ’30 van de vorige eeuw maakte in opdracht van de toenmalige minister van propaganda.

In beide voorbeelden worden de boodschappen betreffende het gewenste gedrag gekoppeld aan emoties als lust, begeerte en angst. Deze affecten kunnen worden gebruikt als een soort golf waarop de boodschapper surft en waarmee de boodschap op een dieper niveau als het ware wordt geïmpregneerd.  Meerloo beschrijft in zijn ‘Rape of the mind’ hoe de gevoelens en gedachten van de massa’s gestuurd kunnen worden.

De rol van de massieve misinformatie bij het onder de vlag van ‘Corona crisis’ uitgevoerde massale gehoorzaamheidsexperiment wordt door de Duitse virus-deskundige Dr. Wolfgang Wodarg in dit interview uitgebreid  nader toegelicht

C19 Dr Wolfgang Wodarg: malignant crisis driven by misinformation

En tot op de dag van vandaag duurt die innige samenwerking tussen overheid en massamedia voort:

Media Stirs Up Omicron Hysteria, Points Finger at Unvaccinated

Main stream media weigeren uitzending van kritische documentaire Covid-19 the movie  (september 2020).

https://childrenshealthdefense.org/defender/john-tierney-the-new-york-times-reporter-media-censorship-scientific-research/