About – overzicht site informatie

De site bestaat uit de volgende onderdelen:

Theoretisch gedeelte: korte kennismaking met begrippen uit de massapsychologie en de individuele psychologie, met name betreffende afhankelijkheidsvorming en reactievormen op angst.

Alternatieve informatiebronnen buiten de Main Stream Media op de volgende gebieden:  Algemeen,  Covid-19, Covid-19 Medisch, Conspiracy? en Alternatieve verklaringen. In deze rubrieken staan links naar informatie en kennis die de MSM niet doorgeven c.q. stelselmatig aan het publiek onthouden dan wel diffameren.

Overheid en Main Stream Media. Deze twee actoren bepalen via de publieke kanalen welke informatie aan de burgers gegeven zal worden, in welke vorm, met welke nadruk, in welke kaders, hoe vaak, hoe veel, wat wel en wat niet. Onder Overheid en Main Stream Media wordt nader gekeken naar enkele aspecten van deze informatieverstrekking, waaronder kenmerken van propaganda.

Massahypnose: prof Mattias Desmet geeft een overzichtelijke beschrijving van de op hypnose gelijkende toestand waarin velen wereldwijd terecht waren en zijn gekomen en die door massale overheidspropaganda gepoogd werd en wordt in stand te worden gehouden.

Weerbaarheid: suggesties om uit de angsthypnose te komen door vragen te stellen, praktisch weerbaarder te worden in confrontaties met conformisten.  Onder deze knop zijn ook opgenomen: Opstand en  Rechtszaken, Tribunalen en Juridische zaken.

Laatste Nieuws: Algemene en Covid nieuwsfeiten, specifieke medische nieuwsfeiten, juridische nieuwsfeiten inclusief Rechtszaken en Tribunalen.

Literatuur: hier vindt men een lijst met geraadpleegde literatuur bij het samenstellen van deze site.